Inställningar Settings

This page is only available in swedish.

Inställningar på kursen

Inställningarna för LIA-vertyget finns under länken LIA-inställningar på sidan LIA:

Verktyget har inställningar för:

  • Loggbok under sökande.
  • Loggbok under praktik.
  • Automatisk publicering till handledare.
  • Möjlighet att bifoga filer.
  • Instruktioner till handledare.
  • Överenskommelsen som handledaren godkänner innan praktiken.

Här är ett exempel på hur inställningarna kan se ut:

Skolövergripande inställningar

Du som administratör kan ändra dom skolövergripande standardinställningarna för LIA-verktyget. Inställningarna finns i menyn till vänster:

Inställningar för enkäter

Inställningarna för LIA-vertygets enkäter finns under länken LIA-enkäter på sidan LIA:

LIA-verktyget har enkätinställningar för:

  • Studentenkäten som besvaras av studenten när praktiken är klar.
  • Handledarenkäten som besvaras av handledaren när praktiken är klar.

Här är ett exempel på hur inställningarna kan se ut: