Betyg Grading

This page is only available in swedish.

Betyg kan sättas på både kurser och kursdelar. I varje kurs finns en översikt på sidan Betyg. Den blå triangeln indikerar att betyget ännu inte är publicerat till studenten:

På studenternas profilsida, på sidan Studieplan, finns en överblick av studentens kursbetyg: