Kursinnehåll Learning content

This page is only available in swedish.

Innehållet i kurserna byggs upp av kursdelar och avsnitt. Kursdelar kan innehålla uppgifter, instruktioner och dokument. Kursdelarna organiseras i avsnitt för att ge kursinnehållet en pedagogisk struktur.

Kursinnehållet finns på sidan Innehåll i respektive kurs: