Learnpoint

Integrated LMS and SIS Integrerad lärplattform och skoladministration

Write announcements, discuss, hand out assignments, and grade students. All in one place. Skriv nyheter, diskutera, dela ut inlämningsuppgifter och betygsätt studenter. Allt på ett ställe.