Nyheter Announcements

This page is only available in swedish.

Du kan skriva nyheter för att kommunicera information till alla medlemmar i en grupp. Nyheterna finns på sidan Nyheter i respektive grupp:

Skriva och publicera nyheter

För att skriva en nyhet, klicka först på Skriv nyhet uppe till vänster. Fyll sedan i titel, innehåll och klicka på Publicera:

Spara utkast

När du publicerar en nyhet får medlemmarna i gruppen en avisering och kan läsa och kommentera nyheten. Om du vill spara nyheten, men publicera vid ett senare tillfälle, klickar du istället på Spara utkast:

Dina sparade utkast finns under Dina utkast uppe till höger på nyhetssidan: