Nyheter Announcements

This page is only available in swedish.

Du kan använda nyheter för att förmedla information till medlemmarna i en grupp. Nyheterna finns på sidan Nyheter:

Skriva och publicera

För att skriva en nyhet, klicka först på Skriv nyhet uppe till vänster. Fyll sedan i titel, innehåll och klicka på Publicera:

Spara utkast

När du publicerar en nyhet får medlemmarna i gruppen en avisering och kan läsa och kommentera nyheten. Om du vill spara nyheten, men publicera vid ett senare tillfälle, klickar du istället på Spara utkast:

Dina sparade utkast finns under Dina utkast uppe till höger på nyhetssidan: