Material Documents

This page is only available in swedish.

Med materialfunktionen kan du lagra filer och länkar i grupper av typen klass och skola. Funktionen finns på sidan Material:

Lägg till

Lägg till en fil eller en länk genom att klicka på Lägg till och följ sedan instruktionerna:

Ändra och ta bort

Längst till höger på sidan finns knappar för att ändra och ta bort: