Grupper Groups

This page is only available in swedish.

Learnpoint är huvudsakligen organiserat i grupper. Varje grupp innehåller information och funktionalitet för just den gruppen.

Det finns tre typer av grupper i Learnpoint — skola, klass och kurs. Dom fungerar på ungefär samma sätt, men det finns några skillnader. Funktionen innehåll finns endast i kurser, och funktionen material finns endast i klasser och skolan.

Aktuella grupper

"Aktuella grupper" är dom grupper som du är medlem i och som pågår just nu. Du hittar dina aktuella grupper i menyn till vänster:

Alla grupper

Klicka på Grupper för att se och söka bland alla dina grupper: