LIA Internship

This page is only available in swedish.

LIA är ett verktyg för att hantera praktik under utbildningen. Verktyget finns på LIA-kurser på sidan LIA:

LIA-processen

Innan praktiken börjar behöver studentera söka och hitta en lämplig praktikplats. Under denna period kan studenterna uppmanas att skriva om sitt sökande i loggboken. Loggboken är en del av LIA-verktyget.

När studenten hittat praktikplats så registrerar hon den i verktyget. Handledaren på praktikföretaget får ett mejl och uppmanas att godkänna praktikplatsen och en överenskommelse.

Under praktiken kan studenterna uppmanas skriva om sina erfarenheter i loggboken.

När praktiken är slut får studenten och handledaren besvara varsin enkät. Svaren från studenten används för att utvärdera praktikföretaget, och svaren från handledaren används som betygsunderlag.