Personal Staff

This page is only available in swedish.

Varje grupp innehåller personal. Personalen visas på sidan Personal:

Lägg till personal

 1. Klicka på Lägg till.
 2. Fyll i mailadress och klicka på Nästa.
 3. Kryssa i dom roller personalen skall ha i gruppen.
 4. Klicka på Klar:

Om personalen är helt ny på skolan, behöver du även ange namn, signatur, e-post, m.m.

Ta bort eller ändra roll för personal

 1. Klicka på dom tre prickarna längst till höger.
 2. Klicka på Redigera medlemskap.
 3. Klicka på Ta bort eller Ändra roll.
 4. Om du valde att ändra roll, kryssa i rätt roller och klicka sedan på Spara:

Vilka roller som kan väljas beror på vilken typ av grupp det är.

Visa profilsidan för personal

Varje personal har en profilsida med allmän information.

 1. Klicka på personalens bild.
 2. Klicka på Visa profilsidan.
 3. På profilsidan kan du se information om personalen: