Importera innehåll Import content

This page is only available in swedish.

Du kan importera innehåll från andra kurser i Learnpoint.

Importera innehåll

  1. Skrolla längst ned på innehållsidan.
  2. Klicka på Importera innehåll.
  3. Klicka på kursen du vill importera från.
  4. Markera dom kursdelar du vill importera.
  5. Klicka på Importera.
  6. Dom importerade kursdelarna hamnar längst ned på innehållssidan.

Inställningar

Du kan ställa om alla lärare på skolan skall kunna importera från kursen:

  1. Gå till Om-sidan.
  2. Klicka på Redigera.
  3. Kryssa i (eller ur) Alla lärare på skolan får importera innehåll från denna kurs.
  4. Klicka på Spara.