News Nyheter

On this page you'll find product announcements and updates. To get notified by email, subscribe to our newsletter. Här publiceras produktnyheter och uppdateringar. Vill du få nyheterna skickad till din mejl kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Import sections Importera avsnitt 4 Apr 2024 4 apr 2024 Course item attachments moves to content Kursdelarnas bilagor flyttas till innehållet 27 Feb 2024 27 feb 2024 Choose visibility for the content in course items Välja synlighet för innehåll på kursdelar 30 Jan 2024 30 jan 2024 New feature: Import content Ny funktion: Importera innehåll 18 Oct 2023 18 okt 2023 New feature: Discussion Channels Ny funktion: Diskussionskanaler 21 Jun 2023 21 jun 2023 Switch off notifications on groups Stänga av aviseringar på grupper 6 Dec 2022 6 dec 2022 Comments on announcements Kommentarer på nyheter 17 Oct 2022 17 okt 2022 Show if survey is anonymous Visa om enkät är anonym 13 Oct 2022 13 okt 2022 Gradebook colors Färger på betygssidan 10 Oct 2022 10 okt 2022 New feature: Notifications Ny funktion: Aviseringar 12 Sep 2022 12 sep 2022 Group code in title field Gruppkod i titelfältet 10 Jun 2022 10 jun 2022 Breadcrumb shortcuts Genvägar i brödsmulorna 22 Nov 2021 22 nov 2021