Customer Support Agent Customer Support Agent

You can no longer apply for this position. You can find all our open positions here. Den här tjänsten går inte längre att söka. Alla våra lediga tjänster finns annonserade här.

Autumn 2022 Hösten 2022

Learnpoint is an integrated LMS and SIS made for teachers, students, and school managers. The Learnpoint team is on a mission to simplify education and we have an internship position open for a Customer Support Agent during autumn 2022. Learnpoint är ett integrerat LMS och administrativt system för lärare, studenter, och skolledare. Vår mission är att förenkla utbildning och vi har en praktikplats öppen för en Customer Support Agent under hösten 2022.

About the Internship Om praktikplatsen

Your main task will be to work with product support. You will be a member of our Customer Success team that is responsible for customer onboarding and product support. Towards the end of your internship you will make a presentation and a report. Ditt primära uppdrag är att arbeta med kundsupport. Du kommer vara en del av vårt Customer Success-team som ansvarar för att utbilda nya kunder och ge produktsupport. Praktiken avslutas med att du skriver en rapport och håller en presentation.

You will have a supervisor that you have daily contact with throughout the whole internship. Du kommer att få en handledare som du har daglig kontakt med under hela praktiken.

The internship is 2-6 months and takes place during autumn 2022. Praktiken utförs under hösten 2022 och är 2-6 månader lång.

The internship is remote. Praktiken sker på distans.

About Us Om oss

Learnpoint is part of the edtech company ViaEcole. We are a customer focused company with two products — Learnpoint and yh-antagning.se. Learnpoint är en del av edtech bolaget ViaEcole. Vi är ett kundorienterat bolag med två produkter — Learnpoint och yh-antagning.se.

About You Om dig

You are interested in technology, but your passion is communicating with people. You are a positive person who is dedicated to finding solutions and helping others. We find the right attitude and motivation more important than experience. Du gillar teknik, men älskar att kommunicera med människor. Du är en positiv person som gillar att hitta lösningar och hjälpa andra. För oss är rätt inställning och motivation viktigare än erfarenhet.

You have excellent verbal and written Swedish skills. Du talar och skriver utmärkt svenska.

How to Apply Hur du ansöker

We want you to write a letter where you introduce yourself to us and tell us why you want this internship. We appreciate honesty and passion. Skriv ett brev där du berättar om dig själv och varför du vill ha just den här praktikplatsen. Vi uppskattar engagemang och ärlighet.

Tell us about: Berätta:

Send your application to martin.tholsby@viaecole.se Skicka din ansöka till martin.tholsby@viaecole.se

What happens next? Vad är nästa steg?

When we have reviewed your application, you will hear from us within a week about advancement to the next stage which is a written assignment. The final stage includes interviews with members of our Customer Success team. När vi läst igenom din ansökan, meddelar vi dig inom en vecka om du har gått vidare till nästa steg i processen som är en skriftlig uppgift. Sista steget är att bli intervjuad av medlemmar i vårt Customer Success-team.

We love learning